Twój wybór:

WEHIKUŁ STAREJ DATY: Jesteś spokojny, trudno wyprowadzić cię z równowagi. Masz skłonności do filozofowania i refleksji. Jesteś niezależny i samodzielny. Interesujesz się literaturą i sztuką, masz też spore zdolności artystyczne.


Losowe